Θέατρα

ΘΥΜΕΛΗ Διεύθυνση Μοσχονησίων 32, Πλατεία Αμερικής , Τηλ. 210-8657677