Θέατρα

ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ Διεύθυνση Ακτή Πρωτοψάλτη (παραπλεύρως Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας) , Τηλ. 2130333157