Θέατρα

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Διεύθυνση Στουρνάρη 57, Αθήνα , Τηλ. 210-5237543