Θέατρα

ΚΑΠΠΑ Διεύθυνση Κυψέλης 2, Κυψέλη , Τηλ. 210-8831068