ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΕΓΝΑΤΙΑ Διεύθυνση Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 231 023 1431